• Sustavi nadzora i upravljanja

  Razvojem tehnologija javljaju se sve moderniji sustavi upravljanja i optimiziranja potrošnje te nadzora energetskih procesa. Takvi sustavi u sebi objedinjuju centralizirano ili decentralizirano upravljanje.

 • Ušteda energije

  Pojam energetska efikasnost samim tim i uštede se načešće susreće u dva moguća značenja, od kojih se jedno odnosi na uređaje, a drugo na mjere i ponašanja.

 • Projektiranje i izvođenje

  Za učinkovit i dugotrajan sustav distribucije energije potrebno je kvalitetno i profesionalno odraditi sve korake u postupku izgradnje.

 • Visoka kvaliteta usluge

  Zaposleni u poduzeću temeljni su resurs i realizator sustava upravljanja kvalitetom. Oni izravno svojim znanjem i zalaganjem ostvaruju postavljene ciljeve

Enef B.Z. svojim iskustvom pruža Vam ideje i rješenja koja će podiči Vaše poslovanje iznad očekivanja na obostrano zadovoljstvo

Garancija Kvalitete

Kao profesionalci u svom poslu odgovorno stojimo iza svih svojih radova i garantiramo zadovoljstvo korisnika koje nam je izrazito bitno.

Edukacija Korisnika

Cilj edukacijskih programa namijenjenih korisnicima je pružiti korisniku pregled različitih informacija koje su im potrebne za korištenje naših proizvoda

ISO 9001 Kvaliteta

Enef bz d.o.o. je vlasnik ISO 9001:2008 certifikata koji osigurava da su svi naši radovi i izvedbe izrađene po najvišim svjetskim standardima.

Osiguran Servis

Enef-bz će Vam na brz i jednostavan način ispraviti sve tehničke promjene u vezi sa izvršenim radovima, kao i servisiranje u i van garantnog roka

 • Upravljanje energetskim potencijalima

  Težište energetske potrošnje stavljeno je na grijanje, hlađenje i pripremu tople sanitarne vode. Stoga će se razmotriti elementi sustava i norme prikladne za optimalan sustav u zgradi. Centralizirani nadzorni i upravljački sustavi (CNUS) odavna su poznati i našli su svoje mjesto u industriji, gospodarstvu i proizvodnji u raznim industrijskim i proizvodnim procesima.

  Danas svaka veća poslovna zgrada ima centralizirani sustav praćenja potrošnje energije, telekomunikacija, sigurnosnih uvjeta i ostalih podsustava. Slična situacija je, primjerice, i s većim prodajnim centrima te nekim javnim zgradama i institucijama. Stoga je logično da se slični sustavi počinju provoditi u cjelokupnom zgradarstvu, uključujući istambene zgrade, posebice ako se istakne činjenica da je sektor zgradarstva odgovoran za više od trećine ukupnih energetskih potreba u Republici Hrvatskoj.

  Budući da se, s energetskog stajališta, najviše energije u stambenom dijelu troši za kondicioniranje zraka (grijanje, hlađenje, ventiliranje i odvlaživanje), naglasak bi trebao biti na elementima i upravljačkom sustavu koji bi racionalizirao potrošnju, pojednostavnio regulaciju i povećao ugodnost boravka u prostoru “Inteligentna arhitektura” danas je sastavni dio okruženja u kojem živimo,a jedan od važnih dijelova je i sustav za optimiziranje potrošnje energije. Specifikacije za automatizaciju različitih podsustava unutar građevina trebale bi biti ukomponirane unutar jednog projekta.

  Usluga energetskog upravljanja objektima objedinjuje set usluga pomoću kojih vam pomažemo da ostvarite optimalnu udobnost uz minimalne troškove. Brigu za optimalnu potrošnju energije i vode za vas preuzima grupa stručnjaka iz različitih područja koji stalno provjeravaju učinkovitost sustava i provode mjere za smanjenje potrošnje energije

 • Upravljanje sustavom

  Razvojem tehnologija javljaju se sve moderniji sustavi upravljanja i optimiziranja potrošnje te nadzora energetskih procesa. Takvi sustavi u sebi objedinjuju centralizirano ili decentralizirano upravljanje: rasvjetom (po tipu i grupama), sustavom za kondicioniranje zraka (grijanje/ hlađenje/ odvlaživanje/ ventilacija), elementima zaštite od sunca i sl. Nadzorni sustavi također uključuju i instalacije nadzora zgrade, vatrodojavu, nadzor otvaranja prozora i vrata (mikroprekidači) te povezivanje i dojavu sigurnosnog alarma.

  Baza sustava je računalni program paremetriziran tako da optimalno vodi sustav, s jedne strane da se postignu normalni radni/životni uvjeti, a s druge strane da se minimalizira potrošnja i/ili smanji trošak. Sve periferije spojene su izravno u sustav (npr. mikroprekidači na sustavu za otvaranje prozora, inteligentni light-sustavi ili pak rasvjeta u garažama i detekcija CO). Po prethodno uvrštenim vrijednostima, sustav se automatski prilagođava svim vanjskim i unutarnjim promjenama kao što su promjena temperature, vlažnosti i količine zraka, razine rasvijetljenosti te brzo reagira na svaku promjenu.

  Naravno, ako postoji potreba za lokalnim upravljanjem, svaka etaža, stan, ured ili soba može imati svoje regulatorske jedinice. Postoje i opcije s ugrađenim sondama gdje se, prema potrebi i toplinskim značajkama, temperatura i vlažnost zraka u prostorijama mogu regulirati prema vanjskim uvjetima, a u okviru zadanih parametara. Ventilokonvektori su predviđeni isključivo za rad s optočnim uzduhom kako bi se izbjegla eventualna potreba za izvođenjem zaštite od zamrzavanja, a ventilaciju prostora valja osigurati odvojeno. Za nadoknadu transmisijskih gubitaka u prostorima sanitarnih čvorova i kupaonica, kuhinja, hodnika i ostalih predviđenih prostora preporučuje se korištenje centralnog radijatorskog grijanja.

  Sustavi daljinskog nadzora i upravljanja omogućavaju vam nadzor i upravljanje tehnološkim procesima na daljinu, kao i uvid u rad cjelokupnog sustava (mjerenja i signalizacija u realnom vremenu)

 • Visoki standardi kvalitete

  ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Sistem kvalitete je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvalitete poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizacijska struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom.

  Certifikat u PDF-u Hrvatska verzija.

  Certifikat u PDF-u Engleska verzija.